Please Contact Us if you have any questions or to report any problems.

PITHY QUOTE FROM Kierkegaard: Samlede Værker

Open quotes
Sige vi nu, at det, der udgjorde det Substantielle i hans Existents, var Ironi (dette er vel en Modsigelse, men skal ogsaa være det), postulere vi endvidere, at Ironi er et negativt Begreb, saa seer man let, hvor vanskeligt det bliver at fastholde Billedet af ham, ja at det synes umuligt eller idetmindste ligesaa besværligt, som at afbilde en Nisse med den Hat, der gjør ham usynlig.

Kierkegaard: Samlede Værker. Om Begrebet Ironi, Förste Deel, Indledning

Kierkegaard: Samlede Værker. Electronic Edition. book cover

Kierkegaard: Samlede Værker. Electronic Edition.

ISBN: 978-1-57085-238-1

Language: Danish

MARC RecordsSøren Kierkegaard at his High Desk, an oil painting in the Frederiksborg Museum by Luplau Janssen, published in Walter Lowrie's Kierkegaard (London: Oxford University Press, 1938), facing page 389

List of Contents

Kierkegaard, Søren. Kierkegaard: Samlede værker. Electronic editor Alastair McKinnon. Charlottesville: InteLex Corporation, 1995.

_____. Samlede værker. Udgivet af A. B. Drachman, J. L. Heiberg og H. O. Lange. 3. udg.gennemset og ajourføt af Peter P. Rohde. København: Gyldendal, 1962-1964.

_____. Samlede Værker. Udg. af A. B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Lange; 1. Udg. I-XIV. Gyldendal, København: 1901-06.

_____. Samlede Værker. Udg. af A. B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Lange; 2. Udg. I-XIV. Gyldendal, København: 1920-36.

_____. Oeuvres complètes. par P. H. Tisseau et E. M. Jacquet-Tisseau; 20 vol., éd de l'Orante, Paris; 1966-86.

_____. Gesammelte Werke. Herausgegeben und aus dem Dänischen übertragen von Emmanuel Hirsch, Hayo Gerdes u.a.; 36 Abteilungen in 26 Einzelbänden. Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf; 1954-65.

Indhold

 • Titles with title abbreviations
 • Complete tables of contents for all works
 • Past Masters Preface ((Danish/English) with bibliographic information)
  • Af en endnu Levendes Papirer
  • Om Begrebet Ironi
  • Enten - Eller. Første halvbind
  • Enten - Eller. Andet halvbind
  • Gjentagelsen
  • Frygt og Bæven
  • Atten opbyggelige Taler
  • Begrebet Angest
  • Philosophiske Smuler
  • Forord
  • Stadier paa Livets Vei
  • Tre Taler ved tænkte Leiligheder
  • Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
  • Bladartikler, der staar i Forhold til «Forfatterskabet»
  • En literair Anmeldelse
  • Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
  • Krisen og en Krise i en Skuespillerendes Liv
  • Kjerlighedens Gjerninger
  • Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
  • Christelige Taler
  • Sygdommen til Døden
  • Indøvelse i Christendom
  • Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
  • Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
  • Om min Forfatter-Virksomed
  • «Ypperstepræsten» - «Tolderen» - «Synderinden»
  • To Taler ved Altergangen om Fredagen
  • En opbyggelig Tale
  • Guds Uforanderlighed
  • Til Selvprøvelse, Samtiden anbefalet
  • Dømmer selv!
  • Bladartikler 1854-55 I-XXI
  • Dette skal siges, saa være det da sagt
  • Øieblikket, nr. 1-10
  • Hvad Christus dømmer om officiel Christendom.

  Notes

  Text edited by Prof. Alastair McKinnon, McGill University, and based primarily on the third edition. Page numbers from five different editions.

  The text of Kierkegaard: Samlede Værker is a corrected version of the third edition published by Gyldendal, Copenhagen: 1962; but references to other editions and translations are also provided on the reference line at the top of your screen. This line shows the page number of the first line of the folio in which your cursor is presently positioned in the Danish third (D3), first (D1) and second (D2) collected editions and in the English (Et), French (Ft) and German (Gt) translations. The English translations are those current during the years 1964-70 when this project was begun and are shown following the Introductions to volumes I, II and III of Alastair McKinnon, The Kierkegaard Indices, Brill, Leiden: 1970-75. The French translation is that of Editions de l'Orante, Paris: 1966-86 and the German that of Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf: 1954-65. The titles of individual volumes in the three Danish editions and in these translations are shown below together with their respective title codes. Note that in some cases the paragraph breaks of particular translations do not perfectly match those of the Danish third edition.  It is a wonderful resource for serious textual studies of Kierkegaard. It is very user friendly. I haven't plumbed all its features yet, since I've been busy chasing down particular terms for my current research.

  —Prof. William McDonald
  School of Social Science
  University of New England
  Australia